NieuwsInspectie voor onderwijs
In juli 2018 heeft de Inspectie voor het Onderwijs het vierjaarlijks onderzoek bij SPO Condor uitgevoerd. Spo Condor is blij met dit positieve rapport. De komende vier jaar gaan we met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag om zo nog beter onderwijs aan onze leerlingen te kunnen geven. 
Klik hier voor het inspectierapport.

Jaarverslag 2017
Het jaarverslag 2017 is gereed. SpoCondor is een financieel gezonde stichting.
Klik hier voor het jaarverslag.