https://spocondor.nl/wp-content/themes/gymappstest Vacatures | SPO Condor

Vacatures

Onze missie:
 
Het aanbieden van kwalitatief goed basisonderwijs vanuit
de kracht van de autonomie.
 
 
Dat bereiken wij door te werken vanuit onze kernwaarden:
 
Autonomie
Betrokkenheid
Vertrouwen
Samen
Ontwikkeling en groei

 

 

Stichting Primair Onderwijs Condor zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar een
 
DIRECTEUR-BESTUURDER M/V (1,0 fte)
 
Stichting Primair Onderwijs Condor (SPO Condor) is een stichting van tien samenwerkende scholen in de gemeente Berg en Dal en de gemeente Heumen. Samen hebben de scholen circa 1750 leerlingen en 190 personeelsleden.
 
Wij staan voor het aanbieden van pluriform en goed onderwijs afgestemd op de lokale gemeenschap, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.
 
SPO Condor is een lerende organisatie waar gewerkt wordt volgens de besturingsvisie van Carver. Bovendien draagt SPO Condor uit dat haar scholen een verbindende functie hebben in de maatschappelijke omgeving van de wijk/het dorp.
 
Gepassioneerd voor onderwijs, ambitieus, nieuwsgierig, met een sterke eigen koers, dat zijn herkenbare eigenschappen van SPO Condor. Samen zetten wij ons in voor onze missie: Het aanbieden van kwalitatief goed basisonderwijs vanuit de kracht van de autonomie. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen, leren vanuit verwondering en met plezier terugkijken op hun schooltijd.
 
De dagelijkse leiding binnen onze stichting ligt in handen van de directeur-bestuurder. Hij/zij draagt zorg voor de strategische visie, het beleid en de verbinding tussen onderwijsinhoud, financiën en personeel en wordt hierbij ondersteund door het stafbureau. Samen met de schooldirecteuren vormt de directeur-bestuurder het managementteam. De toezichthoudend bevoegdheden liggen bij de Raad van Toezicht van SPO Condor. De Raad van Toezicht is voorts de werkgever van de directeur-bestuurder en houdt toezicht op diens functioneren en de realisatie van de doelstellingen van SPO Condor.
 
Wij zoeken een inspirator:

 • met passie voor en kennis van onderwijs aan kinderen binnen het primair onderwijs;
 • die zich thuis voelt bij de visie van Condor en deze met het team verder vorm geeft in een lerende organisatie;
 • met de vaardigheid om binnen verschillende geledingen mensen te stimuleren;
 • die de kwaliteiten van mensen ziet, de kracht van hen weet te benutten en   verantwoordelijkheden laag in de organisatie durft te leggen;
 • die de eigenheid van de afzonderlijke scholen ziet en waardeert;

 
én een directeur-bestuurder:

 • die zorg draagt voor het bewaken van de kwaliteit en resultaten van het onderwijs;
 • die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs en evidence informed te werk gaat;
 • die de samenwerking bevordert;
 • de interne en externe belangen van de stichting behartigt;
 • die voor de gemaakte keuzes de verantwoordelijkheid neemt en hierop aanspreekbaar is;
 • met affiniteit voor bedrijfsvoering en oog voor nieuwe kansen of deze weet te creëren;
 • die ervaring heeft met bedrijfsvoering en het besturen binnen het onderwijs;

 
Wij gaan ervan uit dat de kandidaat in bezit is van een rijbewijs en eigen auto.
 
Wij bieden:

 • Inschaling conform de CAO Bestuurders PO;
 • Een enthousiast managementteam;
 • Een financieel gezonde stichting met een goed kwaliteitszorgbeleid;
 • Een stichting met een duidelijke visie op onderwijs en pedagogisch klimaat.

 
Geïnteresseerde kandidaten nodigen wij van harte uit om via onze website www.spocondor.nl de vacature, de (meer uitgebreide) profielschets van de directeur- bestuurder, het strategisch beleidsplan 2020-2024 en onze visie op leren te bekijken.
 
Sollicitatieprocedure

Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief, cv en bij voorkeur twee referenties uiterlijk op 28 februari 2021 via sollicitatie@spocondor.nl.
 
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Jeroen Peters, voorzitter van de Raad van Toezicht, telefoonnummer 06 241 06 078.
 
Tijdpad:
16-03-2021: uitnodigen kandidaten voor eerste gespreksronde.
24-03-2021: 1e ronde sollicitatiegesprekken (overdag);
31-03-2021: 2e ronde sollicitatiegesprekken (middag/avond);
06-04-2021: assessment

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Documenten:

uitgebreide profielschets bestuurder
strategisch beleidsplan 2020-2024
visie op leren