https://spocondor.nl/wp-content/themes/gymappstest Vacatures | SPO Condor

Vacatures

Intern begeleider basisschool Sint Joris

Met ingang van augustus 2021 zoeken wij een positieve, hardwerkende en enthousiaste collega die een grote bijdrage levert aan de kwaliteit van ons onderwijs en de leerlingenondersteuning.

Werkzaamheden:
Als intern begeleider ben je medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs aan alle leerlingen. Dit betekent dat je op verschillende niveaus deze kwaliteit van het onderwijs monitort, analyseert en waar ontwikkelingen of veranderingen mogelijk/nodig/noodzakelijk zijn de leerkrachten ondersteunt bij hun ontwikkeling. Je volgt actuele ontwikkelingen voor het onderwijs en kunt deze waarderen, prioriteren en implementeren. Je bent in staat om begeleidingstrajecten, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, op adequate wijze te realiseren. 

Klik hier voor de vacature.

enthousiaste leerkracht bovenbouw Op Weg 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zoeken wij een enthousiaste en bevolgen leerkracht voor groep 7 (donderdag wtf 0,2) en voor groep 8 (woensdag en vrijdag wtf 0,4).

Wil je meer informatie? Klik hier voor de vacature