https://spocondor.nl/wp-content/themes/gymappstest Wie zijn we ? | SPO Condor

Wie zijn we ?

SPO Condor is een stichting voor primair onderwijs en bestaat uit leerkrachten, schoolleiders, intern begeleiders, onderwijsondersteuners, stafmedewerkers, specialisten, medezeggenschapsraden, raad van toezicht en een directeur-bestuurder.
Gepassioneerd voor onderwijs, ambitieus, nieuwsgierig, met een sterke eigen koers, dat zijn herkenbare eigenschappen van onze medewerkers. Samen zetten wij ons in voor onze missie:

Het aanbieden van kwalitatief goed basisonderwijs vanuit de kracht van de autonomie.

Dit bereiken wij door te werken vanuit onze kernwaarden:

Autonomie   
Ruimte nemen om binnen kaders, kritisch op jezelf en de ander, te bepalen wat je waardevol vindt en daar naar handelen.

Betrokkenheid
Je verbonden voelen en op basis daarvan anderen stimuleren.

Vertrouwen
Geloven in de ontwikkelingskansen en oprechtheid van de ander en van jezelf.

Samen
Gemeenschappelijk het gezamenlijke doel bereiken.

Ontwikkeling en groei
Voortdurend proces gericht op het verhogen van bekwaamheid. Bevlogenheid, enthousiast en energiek