https://spocondor.nl/wp-content/themes/gymappstest Condor | SPO Condor

Condor

Stichting Condor is gevestigd in Beek-Ubbergen. De stichting heeft ongeveer 200 personeelsleden in dienst. Op de 10 scholen wordt onderwijs gegeven aan ongeveer 2000 leerlingen. Het bestuur bestaat uit 5 leden. De dagelijkse leiding van de stichting ligt in handen van de directeur-bestuurder. De leerkrachten die werken voor de verschillende Condorscholen worden gevraagd een aantal kerntaken uit de kwaliteitskaart zich eigen te maken. Hiernaast kunt u zien om welke kerntaken het gaat.