https://spocondor.nl/wp-content/themes/gymappstest Raad van toezicht | SPO Condor

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van SPO Condor bestaat uit vier personen met verschillende achtergronden en deskundigheden, die affiniteit hebben met het onderwijs en onze regio. Ze zijn ervaren en betrokken. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, steeds voor een periode van vier jaar.

Leden van de Raad van Toezicht van SPO Condor zijn:

Jeroen Peters, voorzitter
Hanneke Vanwesenbeek
Serge Stommels, vice-voorzitter
Suzanne van Megen

Toezichthoudende taken en werkwijze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt op actieve wijze intern toezicht op onze onderwijsorganisatie. Op basis van de principes van Policy Governance heeft de Raad van Toezicht ijkpunten vastgesteld, waarop het interne toezicht is gebaseerd. Deze ijkpunten omvatten: behandeling leerlingen en omgang met ouders, interne organisatie, structuur en processen, financiën, huisvesting en personeel.
De Raad van Toezicht vervult tevens de werkgeversrol voor de stichting en is adviseur en sparringpartner voor directeur-bestuurder. De taken van de Raad van Toezicht zijn expliciet beschreven in de statuten en in het hierop gebaseerde reglement van de Raad van Toezicht. Wij volgen de code goed bestuur in het primair onderwijs. Jaarlijks doet de Raad van Toezicht verslag van haar bevindingen bij SPO Condor. Dit verslag wordt opgenomen in het jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op de website van SPO Condor.