Medezeggenschap

 

De Gemeenschppelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Wat de MR is voor een school, is de GMR voor het overkoepelend schoolbestuur. In de GMR zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd, die afkomstig zijn van de aangesloten scholen.

Sinds september 2007 is in de Wet Medezeggenschap (WMS) geregeld voor welke zaken de instemming van de GMR nodig is (instemmingsrecht) en wanneer de GMR advies moet uitbrengen (adviesrecht). De omschrijving van de bevoegdheden van de GMR staat in het GMR reglement.

Overzicht contactperoon per school

School   Plaats  Contactpersoon
De Biezenkamp Beek Anneke Janssen
De Tandem Nederasselt Rudy de Kruijf
Op Weg Ooy Judith Janssen-Peijnenburg
De Regenboog Malden Jacky Schipper
't Bijenveld Leuth Nique van Overbee
Op Weg Ooy Klaas van Hombergh
St. Joris Heumen Marjan Lucassen
De Regenboog Malden Ruud Zaal
St. Laurentius Kekerdom Darinka Stehouwer
St. Martinusschool Millingen a/d Rijn Connie Schmitjes