https://spocondor.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschap | SPO Condor

Medezeggenschap

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Wat de MR is voor een school, is de GMR voor het overkoepelend schoolbestuur. In de GMR zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd, die afkomstig zijn van de aangesloten scholen.

Sinds september 2007 is in de Wet Medezeggenschap (WMS) geregeld voor welke zaken de instemming van de GMR nodig is (instemmingsrecht) en wanneer de GMR advies moet uitbrengen (adviesrecht). De omschrijving van de bevoegdheden van de GMR staat in het GMR reglement.

De GMR is bereikbaar op het mailadres: secretarisgmr@spocondor.nl