Bestuur

Bestuur van SPO Condor

Stichting Primair Onderwijs Condor wordt geleid door directeur-bestuurder, Marthijn Manders.  

Condor gaat uit van een bestuursfilosofie die gebaseerd is op het Policy Governance van John en Miriam Carver. 

Policy Governance is een compleet, integraal model dat, als het consequent wordt toegepast, besturen in staat stelt maatschappelijk verantwoordelijke organisaties te zijn. 

Te beginnen bij de fundamentele reden waarom een bestuur bestaat en waar zijn bestuurlijk gezag op berust, integreert Policy Governance een aantal unieke basisprincipes die ontwikkeld zijn om verantwoord bestuurlijk leiderschap mogelijk te maken.       

De uitgangspunten van Carver zijn, dat de verantwoording laag in de organisatie gelegd wordt. Bijvoorbeeld moet een leerkracht in een klas de ruimte krijgen om vanuit zijn eigen inzicht les te geven. Een directeur maakt samen met het team afspraken, die gelijk de kaders aangeven voor de leerkracht aangeven. 

De Raad van Toezicht bestaat uit 4 leden, waaronder een voorzitter. 

De huidige leden zijn: 

  • Jeroen Peters, voorzitter                      
  • Hanneke Vanwesenbeek 
  • Serge Stommels 
  • Suzanne van Megen  

De Raad van Toezicht vergadert vijf keer per jaar op het Condor kantoor in Beek Ubbergen.