https://spocondor.nl/wp-content/themes/gymappstest Focus op kwaliteit | SPO Condor

Focus op kwaliteit

Wij staan voor goed onderwijs en een sterke basiskwaliteit. Wij zijn van mening dat leren een proces is dat een leven lang duurt. Het is onze taak om leerlingen hiervan bewust te maken en om ze in de basisschoolperiode te onderwijzen en te begeleiden bij het leren. Hierbij handelen wij vanuit onze kernwaarden.

Wij begeleiden leerlingen in hun ontwikkeling naar een autonome persoonlijkheid. Daarbij is het van groot belang dat leerlingen zich betrokken voelen en vertrouwen hebben in zichzelf en de ander zodat ze ervaren dat het leren leidt tot resultaten.

Voor al onze scholen geldt dat de basiskwaliteit op orde is. Samen met ouders en leerlingen werken we voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Vanuit onze intrinsieke gedrevenheid maken wij de volgende beloftes:

Belofte 1: Inspirerend en uitdagend onderwijs met een hoge basiskwaliteit.
Belofte 2: Onderwijs op basis van bewezen methodieken.
Belofte 3: Afgestemde, doelgerichte en haalbare ondersteuningstrajecten vanuit passend onderwijs.
Belofte 4: Een ontwikkelingsgerichte leeromgeving. Belofte: In verbinding met elkaar en met de samenleving