https://spocondor.nl/wp-content/themes/gymappstest Bestuur | SPO Condor

Bestuur

SPO Condor is een stichting voor primair onderwijs met 10 scholen binnen de gemeenten Heumen en Berg en Dal.

De aansturing van onze stichting werkt vanuit het two-tier-systeem (dualistisch bestuursmodel).
Er is een scheiding tussen bestuur en toezichthouders.
De directeur-bestuurder, André de Jong, heeft de dagelijkse leiding over onze onderwijsorganisatie.
Een aparte Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder.

In de aansturing werken wij binnen SPO Condor vanuit de uitgangspunten van John Carver, het “Policy Governance” procesmodel.
Het rendement binnen onze organisatie is het hoogst wanneer alle betrokkenen binnen kaders de ruimte krijgen om te werken vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Hetgeen wil zeggen dat binnen onze organisatie verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden laag in de organisatie gelegd worden.

Binnen SPO Condor vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen: 

1. Worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen.
2. Met plezier terugkijken op hun schooltijd.
3. Leren uit verwondering.