Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 gaat het samenwerkingsverband 2507 Stromenland in praktijk van start met het aanbod van passend onderwijs. De officiŽle naam wordt SVPO Stromenland. SPO Condor valt onder dit verder. SVPO Stromenland zal in een groot gebied passen onderwijs organiseren.
De gemeenten in dit gebied zijn; Druten, Beuningen, Wychen, Nijmegen, Beek Ubbergen, Millingen, Groesbeek, Malden, Cuijk en Boxmeer.†††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††
Passend onderwijs gaat om de aanpassing van de zorg voor leerlingen in en om de school opdat elk kind inderdaad passend onderwijs krijgt.
Kern van passend onderwijs is dat voor elke zorgleerling de kansen op de beste ontwikkeling centraal staan. Dus niet kijken naar de problemen, maar naar de mogelijkheden. Het gaat niet om wat een kind niet kan, maar wat een kind wťl kan.
Passend onderwijs gaat over kinderen die vanwege een handicap of stoornis of een andere beperking extra ondersteuning nodig hebben om zich verder te ontwikkelen.
Maar passend onderwijs gaat ook over meer- hoogbegaafde kinderen. Ook deze kinderen hebben extra ondersteuning nodig om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Het Rijk maakt budgetten over naar het verband en met deze budgetten krijgt het samenwerkingsverband de opdracht passend onderwijs te realiseren.
Alle besturen, 26 in het totaal, hebben zitting in een stichtingsraad, die zal besluiten over het efficiŽnt inzetten van de budgetten, zodat passend onderwijs in de praktijk vorm gegeven wordt.
In de stichtingsraad zit een 27e lid, namelijk een vertegenwoordiger van de ondernemingsplanraad.
Dit is de naam van de medezeggenschapsraad van Passend Onderwijs verbanden.

Iedere school dient kwalitatieve goede ondersteuning aan te† bieden. De norm van deze kwaliteit is in SVPO Stromenland vastgelegd in een beleidsstuk basisondersteuning.
Verder beschreven de scholen hun kwaliteiten in een school ondersteuningsprofiel. De meeste scholen bieden namelijk meer ondersteuning aan dan in de basisondersteuning verplicht is.
Alle scholen van Condor hebben voor 1 augustus 2013 dit school ondersteuningsprofiel beschreven.
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
School overstijgende ondersteuning zal worden aangeboden in een ondersteuningsplatform.
In dit platform zal SPO Condor samenwerken met enkele ander besturen.
†De ondersteuning van de kinderen zal in arrangementen worden aangeboden. U kunt hierbij denken aan extra ondersteuning in de schoolsituatie, vergelijkbaar met de rugzakbegeleiding.
Het kan ook zijn dat een leerling gedeelte extra ondersteuning buiten de school krijgt.
Hierbij kun u denken aan de kangoeroeklas, zoals SPO Condor, die kent, maar ook een bijvoorbeeld een specialist, die een ochtend in de week kinderen met gedragsproblemen ondersteunt.
Het ondersteuningsaanbod in de vorm van Speciaal Basisonderwijs zal gehandhaafd blijven.
Kinderen, die gebaad zijn bij nog specifiekere ondersteuning blijven in het Speciaal Onderwijs ondersteuning krijgen.

Kortom zal de ondersteuning voor de kinderen en logisch vervolg zijn van de ondersteuning, die zij nu al krijgen. In het hele proces worden de ouders betrokken om samen te bepalen wat de beste ondersteuning voor hun kind is.††††††††††††††††††††

Afdrukken