Leerlingenondersteuning

 
 Het zorgbeleid heeft een belangrijke plaats in ons onderwijs. Ons onderwijs dient zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van de individuele leerling. Leerlingen met specifieke talenten dienen we uitdagend onderwijs aan te bieden. Leerlingen met mindere competenties op bepaalde gebieden moeten kunnen rekenen op ondersteuning. Iedere school heeft een professionele intern begeleider, die samen met de leerling, ouders en de leerkracht op zoek gaat naar een goede ondersteuning.
Soms kan het lastig zijn om de juiste manier te vinden een leerling op maat te ondersteunen.
Daarom heeft SPO Condor een zorgteam, bestaande uit een zorgdirecteur, een orthopedagoog en bovenschool intern begeleider. Zij ondersteunen weer de intern begeleiders van de scholen. Het zorgteam zorgt samen met de intern begeleiders voor het steeds verder vergroten van de kennis in een lerende organisatie. Lees verder
    
Afdrukken