https://spocondor.nl/wp-content/themes/gymappstest Begaafde leerlingen | SPO Condor

Begaafde leerlingen

SPO Condor heeft drie begaafdenspecialisten in dienst die de school ondersteunen bij het lesgeven aan begaafde leerlingen. Dit kunnen leerlingen zijn die op één vak excelleren, maar ook aan “hoogbegaafden” kunnen wij passend onderwijs bieden.
 
De begaafdenspecialisten zijn een paar keer week bereikbaar voor consultatie. Daarnaast ondersteunen zij op locatie leerkrachten en leerlingen eens in de drie weken.
Voor sommige begaafde leerlingen is het voor hun ontwikkeling belangrijk om zich te kunnen spiegelen aan gelijken. SPO Condor heeft voor deze begeleiding schooloverstijgende groepen georganiseerd. Leerlingen van verschillende Condorscholen zitten dan wekelijks één dagdeel bij elkaar. Dit zijn steeds trajecten van zes weken.
Drie keer per jaar verzorgt de begaafdenspecialist een lessencyclus over een verdiepend thema
De eerder genoemde begaafdenspecialisten van SPO Condor zijn verantwoordelijk voor de inhoud en begeleiding van deze kangoeroe-thema’s.  
                                                 
Het onderwijs op school
Uitgangspunt voor ons is dat wij vinden dat begaafde leerlingen zoveel mogelijk in hun eigen groep begeleid moeten worden. Zo blijven de kinderen in hun eigen sociale omgeving en leren zij te communiceren met anderen, wat voor begaafden vaak één van de grootste uitdagingen is. En juist voor hun noodzakelijk daar op jonge leeftijd al ervaring en begeleiding in te verkrijgen.
In het onderwijsaanbod beschouwen wij ouders als partners gedurende deze jaren. Het is immers niet alleen belangrijk dat een leerling cognitief het juiste aanbod krijgt, de leerling moet ook lekker in zijn of haar vel zitten gedurende de basisschoolperiode.
Mochten we samen met ouders tot de ontdekking komen dat de leerling beter af is door te versnellen, is dit uiteraard een mogelijkheid.
 
Schooloverstijgende groepen
Voor sommige begaafde leerlingen is het voor hun ontwikkeling belangrijk om zich te kunnen spiegelen aan gelijken.
In deze groep gaan de leerlingen wekelijks aan de slag met een kangoeroe-thema die er voor hun toe doet.
Wij noemen dit een kangoeroe-thema.
De leerling springt als het ware wekelijks even naar een andere groep voor een meer intensieve onderwijsaanbod en begeleiding.
Voor deelname aan deze groep schrijven de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht en ouders een motivatiebrief waarin ook een gedeelde verantwoordelijkheid wordt genomen voor de onderwijsbehoefte in deze kangoeroeklas.
In samenspraak met de school en ouders wordt besloten of leerlingen hieraan deelnemen.                                                    
 
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Harold Swinkels (onderwijsondersteuning@spocondor.nl)