Training 3: 'De leerkracht als coach'

In deze training gaan we inzoomen op coachend lesgeven.

Wat houdt dat in? Wat zijn de voorwaarden? Wat levert het op? Hoe pas je het in, in de praktijk van vandaag?
Coachend lesgeven is een waardevolle aanvulling op je leerkrachtvaardigheden.
Met effectieve vragen, stimuleer je  kinderen tot nadenken over de taak, hun aanpak, hun werkhouding, hun leermodus en hun ontwikkeling. Met doelgerichte feedback vergroot je de zelfstandigheid en het zelfsturend vermogen.

Coachend lesgeven is procesgericht en gebaseerd op een groeimindset.
Het doel? Kinderen zicht geven op vooruitgang, laten genieten van succes en het ontwikkelen van meer veerkracht. Kinderen nieuwsgierig en leergierig maken.

We starten in een plenaire bijeenkomst:
Wat is een groeimindset? Hoe bevorder je een groeimindset in je groep?

Daarna splitsen we op in 3 groepen:
 
Onderbouw: groep 1,2  Middenbouw: groep 3,4 (5)  Bovenbouw: groep (5) 6,7,8 
 Docent: Frida Meints  Docent: Willeke Evers  Docent: Gerda Wassink- Harrewijn
 Coachend begeleiden van kleuters; leerlijnen, lesthema's en zelfstandig gedrag.  Coachend lesgeven in de middenbouw; (aanvankelijk) leesonderwijs, taal- en rekenonderwijs. Coachend lesgeven in de bovenbouw; bevorderen werkhouding en zelfstandig leren.
     

 
 
Afdrukken