Training 1: 'Oplossingsgericht werken met uitdagend gedrag'

Training 1: 'Oplossingsgericht werken met uitdagend gedrag'

Iedereen kent ze wel: de leerlingen met uitdagend of 'lastig' gedrag waarbij je je als leerkracht afvraagt hoe daar op een goede manier mee om kan gaan.
In deze training gaan we in hoe je op een oplossingsgerichte manier om kan gaan met gedragsvraagstukken. In het ochtenddeel komen allereerst de uitgangspunten van het oplossingsgericht werken aan bod en zullen ook enkele specifieke oplossingsgerichte technieken aan bod komen (o.a. de 7 stappendans, herkaderen, schaalvraag, kids' skills en mission possible) Daarbij zal er een koppeling worden gemaakt met jouw eigen praktijk.†
In het middaggedeelte zal in kleine (intervisie)groepen specifiek aandacht worden besteed aan eigen casuÔstiek. We verwachten dat je van te voren nadenkt over een casus (op groeps- of individueel niveau) die je in zou willen brengen. Aan het eind van de dag ga je met concrete ideeŽn over hoe je het geleerde de volgende dag in de praktijk kan brengen.
De workshop wordt verzorgd door:†
†Pauline Bruinsma & Bertine de Vroedt,†
beiden docent bij Fontys-oso


Afdrukken