ICT-beleid

 
ICT is een uitstekend hulpmiddel om leerlingen te helpen bij hun ontwikkeling.
De mogelijkheden, die ICT in de toekomst kan bieden zal alleen maar in snel tempo toenemen. SPO Condor ziet de mogelijkheden met ICT dan ook als een hefboom naar beter onderwijs. Enkele scholen werken inmiddels al voor veel vakken met een digitale leeromgeving. Dit betekent, dat leerlingen niet meer uit boeken leren, maar via een programma op de computer.
SPO Condor gaat de komende jaren investeren in de kwaliteit van de ICT middelen.
Inhoudelijk is bovenschools een inhoudelijk ict-medewerker werkzaam, die de scholen ondersteunt om steeds te blijven zoek ICT middelen te gebruiken om het onderwijs te versterken. Iedere school heeft een eigen inhoudelijke ict-er, die dus samen met de bovenschools ict-er mogelijkheden verkent en leerkrachten in de klassen ondersteunt.
Afdrukken