Onderwijsinspectie

† ††††††† De inspectie beoordeelt om de vier jaar de kwaliteit van de scholen op de gebieden rekenen, taal en lezen, zowel technisch als begrijpend.
Wanneer de school voldoet aan de normen van de inspectie krijgt de school een basisarrangement. Voldoet de school niet aan de normen dan krijgt de school de beoordeling (zeer) zwakke school.
Alle tien de scholen van SPO Condor voldoen aan de normen van de inspectie en hebben een basisarrangement.

De inspectie gaat het toezicht op het basisonderwijs veranderen. Steeds meer schoolbesturen en schooldirecteuren hebben zelf de kwaliteit van de scholen in beeld gebracht.
De inspectie gaat gebruik maken van deze gegevens.
††††††††
De inspecteur heeft SPO Condor gevraagd te participeren met het uitproberen van deze nieuwe manier van toezicht houden.

Hier vindt u het inspectierapport van juli 2018.
Afdrukken