Kangoeroeklas

Twee aspecten staan centraal:

a. het vergroten van het welbevinden voor de kinderen.

b. het bieden van een passend cognitief aanbod.

 

Bij het vergroten van het welbevinden wordt er gewerkt aan bewustwordingsprocessen m.b.t.
- jezelf leren begrijpen
- de ander leren te begrijpen
- zorgen dat anderen jou begrijpen.
Daarvoor komen de volgende aspecten aan de orde:  
- filosofie
- denkstrategieŽn delen met elkaar
- eigenheid durven te tonen
- zicht op eigen talenten en valkuilen
- leren leren
 
Naast het bieden van een passend cognitief aanbod wordt ook het creatieve denkvermogen
(iets leren wat nog niet bestaat) gestimuleerd, bijvoorbeeld door onderzoekend leren, iets te ontwerpen of zelf een oplossing voor een probleem te bedenken.
 
In de klas op hun eigen school krijgen de kinderen de ruimte om aan taken vanuit de kangoeroeklas te werken.
Vaak mogen anderen leerlingen,
die verrijkingswerk aan kunnen, met deze kinderen samenwerken. 

Afdrukken