Inspectie

Beoordeling inspectie
De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de scholen op de gebieden rekenen, taal en lezen, zowel technisch als begrijpend.
Wanneer de school voldoet aan de normen van de inspectie krijgt de school een basisarrangement.
Voldoet de school niet aan de normen dan krijgt de school de beoordeling (zeer) zwakke school.
Alle tien de scholen van SPO Condor voldoen aan de normen van de inspectie en hebben een basisarrangement.
 
Afdrukken