Cultuurbeleid

"Bewust cultuuronderwijs is net zo belangrijk en moet hetzelfde benaderd worden als rekenen, taal en lezen.


Centraal in de  visie van SPO Condor staat dat cultuureducatie ten diensten moet staan van het doel om:
a.       kinderen de vaardigheid te leren expressief te kunnen communiceren (uiten)
b.       kinderen de vaardigheid te leren nieuwsgierig te zijn om expressieve uitingen van anderen te begrijpen.
        
In de expressie communicatie willen kinderen uitdagen om gebruik te maken van:
-        meervoudige intelligenties en talenten.
-        out of the box denken, creatief denken.
-        Verschillende aspecten vanuit ervaringen te kunnen integreren.
-        expressieve communicatie door klein denken te benutten.
          (Met klein denken bedoelen gebruik maken wat dichtbij is in de nabije omgeving)
-        Uitbouwen/ontwikkelen van de vaardigheden om te:
•        reflecteren
•        samen te werken
•        presenteren
 
SPO Condor geeft cultuur onderwijs  een structurele plek in het onderwijs.


Afdrukken