Condor

Stichting Condor is gevestigd in Beek-Ubbergen. De stichting heeft ongeveer 200 personeelsleden in dienst. Op de 10 scholen wordt onderwijs gegeven aan ongeveer 2000 leerlingen. Het bestuur bestaat uit 5 leden. De dagelijkse leiding van de stichting ligt in handen van de algemeen directeur.
 
De leerkrachten die werken voor de verschillende Condorscholen worden gevraagd een aantal kerntaken uit de kwaliteitskaart zich eigen te maken.
Hiernaast kunt u zien om welke kerntaken het gaat.            
                                                                

 
Afdrukken